Zdravotnictví

Dopravní inspektoráty

Základní školy

Střední školy

Vysoké školy


počet nosičů: 1725
počet zařízení: 450

formát: plakát B1

Umístění:

 • čekárny
 • hlavní vchody

Doplňkové možnosti:

 • kapsy na letáky A5, A6, DL
 • volná distribuce letáků v čekárnách 
 • sampling vzorků
 • distribuce časopisů

Nabízené zdravotnické odbornosti:

 • alergologie
 • diabetologie
 • gastroenterologie
 • gynekologie
 • chirurgie
 • interna
 • kardiologie
 • kožní
 • logopedie
 • neurologie
 • oční 
 • ortopedie
 • porodnice
 • praktický lékař
 • pediatrie
 • rehabilitace
 • rentgen
 • sono
 • stomatologie
 • urologie
 • ORL

43

771

1084

3037

5470

131

1264

1868

3093

10629