Zdravotnictví

Dopravní inspektoráty

Základní školy

Střední školy

Vysoké školy


počet nosičů: 101
počet zařízení: 68

formát: plakát B1

Umístění: 

  • čekárny registru vozidel
  • čekárny registru řidičů
  • hlavní vchody

Doplňkové možnosti:

  • kapsy na letáky A5, A6, DL
  • volná distribuce letáků 
  • distribuce časopisů

 

 

 

 

 

 

7527

7526

7597

8477

10125

9624