Zdravotnictví

Dopravní inspektoráty

Základní školy

Střední školy

Vysoké školy


 

počet nosičů: 376
počet zařízení: 219

formát: plakát B1

Umístění: 

  • hlavní vchody
  • vchody do učeben
  • šatny
  • jídelny
  • nápojové automaty

Doplňkové možnosti:

  • kapsy na letáky A5, A6, DL
  • volná distribuce letáků do škol
  • sampling vzorků
  • distribuce časopisů

 

 

 

 

6140

8499

8629

8724

9372

10759

Zpět