Zdravotnictví

Školství

Sportoviště

Dopravní inspektoráty

Bowlingy


počet nosičů: 69
počet zařízení: 66

formát: plakát CLV
118,5 x 175 cm, prosvětlený

Umístění: 

  • bowlingové dráhy
  • bary
  • hlavní vchody

Doplňkové možnosti:

  • volná distribuce letáků
  • sampling vzorků
  • distribuce časopisů

 

 

 

 

 

10272

9867

9710  

9717

9860

10243